Turne

 • 06.06.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 13.06.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 20.06.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 27.06.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 04.07.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 11.07.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 18.07.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 25.07.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 01.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena