Turne

 • 28.07.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 04.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 11.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 18.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 25.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 01.09.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 08.09.2017
  00:00
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 15.09.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 22.09.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena