Turne

 • 22.09.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena
 • 26.09.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena
 • 26.09.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena
 • 29.09.2017
  21:15
  Antalya-Türkiye
  Aspendos Arena
 • 05.10.2017
  20:30
  Zagreb/ Hırvatistan
  Arena Zagreb
 • 07.10.2017
  20:00
  Cazin/ Bosna Hersek
  Sports Venue