Turne

 • 21.06.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 05.07.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 12.07.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 19.07.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 26.07.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 02.08.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 09.08.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena